Faillissement

Goed voorbereid zijn op een faillissement

Ondernemen is hard werken. Maar soms is hard werken niet voldoende om een faillissement te vermijden. Wanneer het faillissement dreigt, is het van belang om goed voorbereid te zijn. Dit om het risico op persoonlijke aansprakelijkheid zo laag mogelijk te houden en de kans op een doorstart zo hoog mogelijk.

U hebt een dagvaarding in faillissement ontvangen. De Belgische faillissementswetgeving kent een hele hoop regels en voorwaarden waaraan voldaan moet zijn vooraleer de rechtbank een faillissement uitspreekt. Wij staan u dan ook bij om zo goed mogelijk voorbereid voor de rechtbank te verschijnen en eventueel het faillissement te vermijden. Wanneer het faillissement toch wordt uitgesproken kunnen wij u ook begeleiden bij het aantekenen van verzet of hoger beroep tegen het faillissement.

Als het faillissement definitief is, wordt er door de rechtbank een curator aangesteld. De curator neemt als het ware het bestuur van de vennootschap over. De curator zal een overzicht maken van de activa en de passiva van de vennootschap. Vervolgens zal hij de activa proberen te verkopen en de opbrengst hiervan verdelen onder de schuldeisers. Ook in deze fase van het faillissement kunnen wij u vertegenwoordigen.

In sommige gevallen is het mogelijk om een doorstart te maken. De activa van de failliete vennootschap worden van de curator gekocht en de activiteiten worden dan verder gezet in een nieuwe vennootschap. Op deze manier kan u met een schone lei opnieuw beginnen zonder de problemen van het verleden. Wij begeleiden u doorheen heel de doorstart. Wij voeren de onderhandelingen met de curator, zorgen voor de nodige overeenkomsten en voor een juridische structuur waar u zowel zakelijk als privé het minste risico loopt.

In het kader van zijn opdracht zal de curator ook een onderzoeken of er sprake is van fraude of wanbeleid. Een bestuurder van een failliete vennootschap kan namelijk persoonlijk worden aangesproken door de curator of de schuldeisers op basis van de zogenaamde bestuurdersaansprakelijkheid. Finaal is het de rechtbank die beslist of het bestuurder Ook in deze gevallen beschikken wij over de nodige ervaring om u bij te staan voor de rechtbank om uw belangen te verdedigen.

Uiteraard kan u ook bij ons terecht wanneer u geconfronteerd wordt met een schuldenaar die failliet werd verklaard. Door onze ervaring bieden wij ook hier de nodige ondersteuning bij de onderhandelingen en de opvolging bij de curator..

Heeft u vragen omtrent faillesementen?
Maak een afspraak en binnen de 24u helpen wij u verder!