Gerechtelijke reorganisatie

Wat is gerechtelijke reorganisatie?

Een onderneming kan zich op korte termijn in moeilijkheden bevinden maar tegelijkertijd op lange termijn toch nog een mooie toekomst hebben. Een gerechtelijke reorganisatie (vroeger WCO) heeft als doel ondernemingen toe te laten zich onder het toezicht van de rechtbank te reorganiseren zonder de constante dreiging van het faillissement.

Vanaf de aanvraag tot de afwijzing of afsluiting van de procedure geniet onderneming bescherming tegen zijn schuldeisers. Voor bestaande schulden kan er geen beslag meer gelegd worden, er kan geen faillissement worden uitgesproken, enz.

De gerechtelijke reorganisatie (WCO) kan verschillende vormen aannemen

Er kan gekozen worden voor het “Minnelijk Akkoord”, het “Collectief Akkoord” of de “Overdracht onder Gerechtelijk Gezag”. Deze verschillende vormen hebben allemaal hun eigen kenmerken en voorwaarden.

Als advocaat staan wij u bij in alle fases van de gerechtelijke reorganisatie. Samen met uw boekhouder lichten wij uw onderneming door en adviseren wij u welke type van gerechtelijke reorganisatie (WCO) het beste bij uw onderneming past.

Vervolgens stellen wij een plan op om uw onderneming weer financieel gezond en rendabel te maken. Tot slot staan wij u bij in de onderhandelingen met uw schuldeisers om hun akkoord te bekomen voor de rechtbank.

Uiteraard kan u ook bij ons terecht wanneer u geconfronteerd wordt met een schuldenaar die een gerechtelijke reorganisatie heeft opgestart. Door onze ervaring bieden wij ook hier de nodige ondersteuning bij de onderhandelingen en de opvolging van deze debiteur.

Heeft u vragen omtrent gerechtelijke reorganisatie?
Maak een afspraak en binnen de 24u helpen wij u verder!