In het kader van een insolventieprocedure

Schuldeiser

Aangifte van schuldvordering

FAILLISSEMENT

De aangifte van schuldvordering in het kader van een faillissement dient elektronisch te geschieden via www.regsol.be.
Het kantoor komt tussen in de te verrichten formaliteiten.
Het tarief bedraagt 50 euro, met inbegrip van de Regsol-retributie van 6,00 euro.

GERECHTELIJKE REORGANISATIE

Het is in principe de verantwoordelijkheid van de schuldenaar zelf om de schuldeisers op te lijsten.
Niettemin kan het soms van belang zijn zelf het initiatief te nemen.
Het kantoor kan tussenkomen in het vervullen van de formaliteiten.
Het tarief bedraagt 50 euro.

VEREFFENING

Op gehoudenheid van de vereffenaar zelf dient deze het nodige te doen om de eventuele schuldeisers in de vereffening te betrekken.
Administratieve onvolkomenheden kunnen er evenwel voor zorgen dat niet iedere schuldeiser betrokken wordt.
Het kantoor kan tussenkomen in het vervullen van de formaliteiten.
Het tarief bedraagt 50 euro.