In het kader van een insolventieprocedure
Schuldeiser
Betwisting van de schuldvordering

Het indienen van een correcte aangifte van schuldvordering vormt een evidentie.

Mogelijk kan de curator, de vereffenaar of de onderneming de schuldvordering om diverse redenen betwisten: het bedrag klopt niet, de intresten of schadebedingen vallen te hoog uit, een foutief voorrecht wordt ingeroepen etc.

Een aanvaarde schuldvordering is evenwel van belang:

– in voorkomend geval krijgt U het correcte dividend uitgekeerd;

– in het bijzonder zal U een fiscaal attest bezorgd worden waardoor Uw verlies als fiscaal aftrekbaar zal worden aanvaard.

Het kantoor staat U bij in het kader van eventuele disputen ter zake.