Faillissement

Aangifte van het faillissement

ALGEMEEN

De aangifte van het faillissement kan sedert 1 mei 2018 in principe nog enkel elektronisch geschieden.

Bij de aangifte dient een hele reeks documenten gevoegd te worden, in hoofdzaak van boekhoudkundige aard.
Het kantoor kan U bijstaan bij het verzamelen van de gegevens en het indienen van het faillissement.

TARIEF

Voor de correcte indiening van het faillissement geldt een tarief van 150 euro.