Faillissement

Aansprakelijkheidsvordering als zaakvoerder of bestuurder

ALGEMEEN

De aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap verjaart 5 jaar na de beëindiging van het mandaat, hetgeen tot gevolg kan hebben dat nog jaren na faillissement een vordering wordt ingesteld.

De aansprakelijkheid vormt een eerder complex gegeven dat soms betrekking heeft op interpreteerbare feitelijkheden, soms slaat op niet-nageleefde strikte wettelijke bepalingen, doch dikwijls op een combinatie van beide.

Het kantoor verleent bijstand in het kader van de vrijwaring van de rechten van in aansprakelijkheid gedagvaarde bestuurders.

TARIEVEN

a) Dading

Niet elke geformuleerde aanspraak moet aanleiding geven tot een veroordeling; afhankelijk van de gegevens van de zaak kan mogelijk een dading gesloten worden.

Het tarief bedraagt 500 euro + 3% op het uitgespaarde bedrag.

b) Procedure

Voor zover het tot een effectieve procedure voor de Rechtbank komt, gelden volgende forfaitaire erelonen:

  • vorderingen tot 10.000 euro: 750 euro
  • vorderingen van 10.000 tot 25.000 euro: 1.250 euro
  • vorderingen van 25.000 tot 50.000 euro: 2.000 euro
  • vorderingen van 50.000 tot 100.000 euro: 2.500 euro
  • vorderingen van 100.000 tot 250.000 euro: 3.000 euro
  • vorderingen + 250.000 euro: te bespreken met een maximum van 5.000 euro.