Faillissement
Beperking van de aansprakelijkheid als zaakvoerder of bestuurder

ALGEMEEN

De aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen evolueert enerzijds naar een uitbreiding van het aantal gevallen, anderzijds naar een beperking van de maximale gehoudenheid.

Dit neemt niet weg dat belangrijke aansprakelijkheden voorafgaand aan het faillissement kunnen beperkt of vermeden worden.

Het kantoor verleent advies bij de eventuele maatregelen die ter zake kunnen genomen worden.

TARIEVEN

Voor een advies wordt een ereloon van 250 euro aangerekend.