Gerechtelijke reorganisatie

De gerechtelijke reorganisatie is niets anders dan de vroegere WCO-procedure die sedert 1 mei 2018 van naam is gewijzigd.

De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie zorgt ervoor dat de onderneming gedurende een periode van zes maanden (verlengbaar tot maximaal 18 maanden) bescherming geniet tegen haar schuldeisers.

Door de opschorting van betaling moeten de bestaande schuldeisers voorlopig niet meer betaald worden, terwijl de schuldeisers zelf tijdelijk niet meer kunnen overgaan tot de uitvoering van hun vordering (meestal via beslag).

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen onderstaande mogelijkheden.