Gerechtelijke reorganisatie

Collectief akkoord

VOORWAARDEN

De gerechtelijke reorganisatie middels een collectief akkoord vereist een reorganisatieplan dat opgesteld wordt tijdens de periode van opschorting en dat aan de stemming van de schuldeisers onderworpen wordt.

Het reorganisatieplan omvat een omschrijving van de vennootschap, een weergave van de maatregelen om de rendabiliteit te herstellen en de maatregelen om de schuldeisers (gedeeltelijk) te voldoen, met de betalingstermijnen en de kwijtscheldingen in schulden en intresten.

De goedkeuring van het plan vereist een dubbele meerderheid van de aan de stemming deelnemende schuldeisers: de meerderheid van de aanwezige schuldeisers waarvan de schuldvorderingen minstens de helft van alle in hoofdsom verschuldigde bedragen vertegenwoordigen.

VOOR- EN NADELEN

De voordelen zijn:

  • bij positieve stemming zijn alle schuldeisers gebonden door het plan, ook degene die negatief gestemd hebben of niet akkoord gaan;
  • de controle blijft door de onderneming behouden en komt niet in handen van een derde;
  • grote variatie in de modaliteiten mogelijk.

De nadelen zijn:

  • onzekerheid aangaande het stemgedrag van de schuldeisers en dus de goedkeuring van het plan;
  • publiciteit: schuldeisers en derden worden geïnformeerd middels publicatie in het Belgisch Staatsblad.

TARIEVEN

Het forfaitaire ereloon wordt begroot afhankelijk van het aantal schuldeisers:

  • max. 10 schuldeisers: 1.500 euro
  • 10 – 25 schuldeisers: 2.000 euro
  • 25 – 50 schuldeisers: 2.500 euro
  • + 50 schuldeisers: te bespreken