Gerechtelijke reorganisatie

Gerechtelijk minnelijk akkoord

VOOR- EN NADELEN

De voordelen van een gerechtelijk minnelijk akkoord zijn voornamelijk:

  • de tijdelijke bescherming tegen de schuldeisers;
  • de Rechtbank kan onwillige schuldeisers dwingen om gematigde afbetalingstermijnen te aanvaarden;
  • geen overdracht van beheer aan een derde: de onderneming blijft zelf beschikkingsbevoegd.

De nadelen zijn de volgende:

  • publiciteit: schuldeisers en derden worden ge├»nformeerd middels publicatie in het Belgisch Staatsblad;
  • geen mogelijkheid van gedeeltelijke kwijtschelding van schulden.

TARIEVEN

Het forfaitaire ereloon wordt begroot afhankelijk van het aantal schuldeisers:

  • max. 10 schuldeisers: 750 euro
  • 10 – 25 schuldeisers: 1.250 euro
  • 25 – 50 schuldeisers: 1.750 euro
  • + 50 schuldeisers: te bespreken