Vereffening

Deficitaire vereffening

De voordelen van een deficitaire vereffening ten aanzien van een faillissement zijn o.m.:

  • besparing van de kosten;
  • soepelere realisatie van de activa;
  • vermijden van het stigma van het faillissement;
  • vermijden van de inmenging door een derde (meestal een curator van een faillissement);
  • vermijden van specifieke aansprakelijkheidsgronden.

TARIEVEN

Aangezien de deficitaire vereffening gepaard gaat met onderhandelingen met de schuldeisers, gelden de tarieven van de vrijwillige vereffening, telkens vermeerderd met 750 euro.

1) Het ereloon voor het advies en de begeleiding bij de normale taken (zie Vrijwillige vereffening) is forfaitair en wordt als volgt begroot:

  • 1.750 euro bij minder dan 10 schuldeisers en een jaaromzet van minder dan 100.000 euro;
  • 2.250 euro bij bij minder dan 25 schuldeisers en/of 250.000 euro omzet;
  • 3.250 euro bij meer dan 25 schuldeisers en/of een omzet tussen 250.000 en 500.000 euro.

Voor vereffeningen die boven deze criteria liggen zal een specifiek forfaitair ereloon overeengekomen worden.

2) Indien Mr. MOESTERMANS zelf als vereffenaar wordt aangesteld dan gelden bovenvermelde tarieven telkens vermeerderd met 500 euro.

3) Deze tarieven gelden voor zover de vereffening zonder bijzondere problemen verloopt.

Wanneer er procedures dienen gevoerd te worden die leiden tot een vermeerdering van het actief of een vermindering van het passief dan gelden de tarieven van het K.B. van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en de barema’s tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen, Bijlage 1, als volgt:

  • bij vermeerdering van het actief: voor 100 %
  • bij vermindering van het passief: voor 50 %