Ontbinding en vereffening

Wat is ontbinding en vereffening?

Wanneer een onderneming niet langer rendabel is of wanneer er geen opvolging is of wanneer u gewoon wil stoppen, kan u overgaan tot ontbinding en vereffening van uw vennootschap. Dit betekent dat uw vennootschap haar rechtspersoonlijkheid verliest en juridisch gezien niet meer zal bestaan.

Het grote verschil met het faillissement is dat een ontbinding en vereffening op eigen initiatief gebeurd. Zoals steeds is ook het ontbinden en vereffenen van vennootschappen onderworpen aan tal van regels en voorwaarden. Wij staan u dan ook graag bij doorheen heel het proces vanaf de start tot de sluiting van de vereffening.

Deficitaire vereffeningen

Ook hebben wij een ruime ervaring met zogenaamde deficitaire vereffeningen. Het is namelijk ook mogelijk om uw vennootschap te ontbinden en vereffenen wanneer er niet voldoende middelen aanwezig zijn om alle schulden te betalen.

Het is met andere woorden niet altijd nodig om het faillissement aan te vragen wanneer u uw schulden niet meer kan betalen. In dit geval is er wel een extra controle door de ondernemingsrechtbank.

Vrijwillige ontbinding en vereffening

Wanneer u kiest voor een vrijwillige ontbinding en vereffening zal er steeds een vereffenaar moeten worden aangesteld. Deze vereffenaar heeft als opdracht de nog aanwezige activa te verkopen en met de opbrengst de schulden te betalen. De taak van vereffenaar brengt vanzelfsprekend veel verantwoordelijkheden en dus ook aansprakelijkheden met zich mee.

Wij hebben een uitgebreide ervaring het mandaat van vereffenaar uit te voeren. Op deze manier ben u zeker dat alle voorwaarden en verplichtingen worden nageleefd zonder dat u zich zorgen moeten maken over aansprakelijkheid.

Heeft u vragen omtrent ontbinding en vereffening?
Maak een afspraak en binnen de 24u helpen wij u verder!