Bijlage 1 K.B. 26/04/2018

Bijlage 1 van het K.B. van 26 april 2018 aangaande de kosten en erelonen van insolventiefunctionarissen.

Berekeningsbasis% van de schijfEreloon per schijfGecumuleerd ereloon
0.01 tot 28.142,02 € EUR30 %8.443 € EUR 
28.142,03 tot 55.580,48 EUR25 %6.860 € EUR15.302 € EUR
55.580,49 tot 76.686,98 EUR12%2.533 € EUR17.835 € EUR
76.686,99 tot 135.785,19 EUR10%5.910 € EUR23.745 € EUR
135.785,2 tot 334.889,91 EUR6%11.946 € EUR35.691 € EUR
334.889,92 tot 101.1705,21 EUR5%33.841 € EUR69.532 € EUR
1.011.705,22 tot 2.023.410,42 EUR3%30.351 € EUR99.883 € EUR
2.023.410,43 tot 3.348.899,01 EUR2%26.510 € EUR126.393 € EUR

Bij aansprakelijkheidsvorderingen wordt een correctiecoëfficiënt van 1.2 toegepast bij gunstig resultaat in eerste aanleg en van 1.4 bij gunstig resultaat in graad van beroep (art. 6, § 3 K.B.).