Overzicht forfaitaire erelonen

Onderneming

Vereffening

Vrijwillige vereffening

1) Het ereloon voor het advies en de begeleiding bij de hierboven vermelde taken is forfaitair en wordt als volgt begroot:

 • 1.000 euro bij minder dan 10 schuldeisers en een jaaromzet van minder dan 100.000 euro;
 • 1.500 euro bij bij minder dan 25 schuldeisers en 250.000 euro omzet;
 • 2.500 euro bij meer dan 25 schuldeisers en een omzet tussen 250.000 en 500.000 euro.

Voor vereffeningen die boven deze criteria liggen zal een specifiek forfaitair ereloon overeengekomen worden.

2) Deze tarieven gelden voor zover de vereffening zonder bijzondere problemen verloopt.

Wanneer er procedures dienen gevoerd te worden die leiden tot een vermeerdering van het actief of een vermindering van het passief dan gelden de tarieven van het K.B. van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en de barema’s tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen, Bijlage 1, als volgt:

 • bij vermeerdering van het actief: voor 100 %
 • bij vermindering van het passief: voor 50 %

Vrijwillige vereffening met aanstelling als vereffenaar

Het ereloon is hetzelfde als dit van de eenvoudige vrijwillige vereffening, telkens vermeerderd met 500 euro:

 • 1.500 euro bij minder dan 10 schuldeisers en een jaaromzet van minder dan 100.000 euro;
 • 2.000 euro bij minder dan 25 schuldeisers en 250.000 euro omzet;
 • 3.000 euro bij meer dan 25 schuldeisers en een omzet tussen 250.000 en 500.000 euro.

Voor vereffeningen die boven deze criteria liggen zal een specifiek forfaitair ereloon overeengekomen worden.

Deze tarieven gelden voor zover de vereffening zonder bijzondere problemen verloopt.

Wanneer er procedures dienen gevoerd te worden die leiden tot een vermeerdering van het actief of een vermindering van het passief dan gelden de tarieven van het K.B. van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en de barema’s tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen, Bijlage 1, als volgt:

 • bij vermeerdering van het actief: voor 100 %
 • bij vermindering van het passief: voor 50 %

Deficitaire vereffening

Tarieven van de vrijwillige vereffening, telkens vermeerderd met 750 euro.

1) Het ereloon voor het advies en de begeleiding bij de normale taken (zie Vrijwillige vereffening) is forfaitair en wordt als volgt begroot:

 • 1.750 euro bij minder dan 10 schuldeisers en een jaaromzet van minder dan 100.000 euro;
 • 2.250 euro bij bij minder dan 25 schuldeisers en/of 250.000 euro omzet;
 • 3.250 euro bij meer dan 25 schuldeisers en/of een omzet tussen 250.000 en 500.000 euro.

Voor vereffeningen die boven deze criteria liggen zal een specifiek forfaitair ereloon overeengekomen worden.

2) Indien Mr. MOESTERMANS zelf als vereffenaar wordt aangesteld dan gelden bovenvermelde tarieven telkens vermeerderd met 500 euro.

3) Deze tarieven gelden voor zover de vereffening zonder bijzondere problemen verloopt.

Wanneer er procedures dienen gevoerd te worden die leiden tot een vermeerdering van het actief of een vermindering van het passief dan gelden de tarieven van het K.B. van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en de barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen, Bijlage 1, als volgt:

 • bij vermeerdering van het actief: voor 100 %
 • bij vermindering van het passief: voor 50 %

Ondernemingsbemiddeling

Aanstelling als ondernemingsbemiddelaar

Het forfaitaire ereloon wordt begroot afhankelijk van het aantal schuldeisers:

 • max. 10 schuldeisers: 1.500 euro
 • 10 – 25 schuldeisers: 2.000 euro
 • 25 – 50 schuldeisers: 2.500 euro
 • + 50 schuldeisers: te bespreken

Organisatie minnelijk akkoord

Het forfaitaire ereloon wordt begroot afhankelijk van het aantal schuldeisers:

 • max. 10 schuldeisers: 1.500 euro
 • 10 – 25 schuldeisers: 2.000 euro
 • 25 – 50 schuldeisers: 2.500 euro
 • + 50 schuldeisers: te bespreken

Gerechtelijke reorganisatie

Gerechtelijk minnelijk akkoord

Het forfaitaire ereloon wordt begroot afhankelijk van het aantal schuldeisers:

 • max. 10 schuldeisers: 750 euro
 • 10 – 25 schuldeisers: 1.250 euro
 • 25 – 50 schuldeisers: 1.750 euro
 • + 50 schuldeisers: te bespreken

Collectief akkoord

Het forfaitaire ereloon wordt begroot afhankelijk van het aantal schuldeisers:

 • max. 10 schuldeisers: 1.500 euro
 • 10 – 25 schuldeisers: 2.000 euro
 • 25 – 50 schuldeisers: 2.500 euro
 • + 50 schuldeisers: te bespreken

Faillissement

 • Aangifte: 150 euro
 • Advies beperking aansprakelijkheid: 250 euro
 • Aansprakelijkheidsvordering als zaakvoerder of bestuurder

a) Dading

Het tarief bedraagt 500 euro + 3% op het uitgespaarde bedrag.

b) Procedure

Voor zover het tot een effectieve procedure voor de Rechtbank komt, gelden volgende forfaitaire erelonen:

 • vorderingen tot 10.000 euro: 750 euro
 • vorderingen van 10.000 tot 25.000 euro: 1.250 euro
 • vorderingen van 25.000 tot 50.000 euro: 2.000 euro
 • vorderingen van 50.000 tot 100.000 euro: 2.500 euro
 • vorderingen van 100.000 tot 250.000 euro: 3.000 euro
 • vorderingen + 250.000 euro: te bespreken met een maximum van 5.000 euro.

Schuldeiser

Aangifte van schuldvordering

 • Faillissement: 50 euro incl. Regsol-retributie
 • Vereffening: 50 euro
 • Gerechtelijke reorganisatie: 50 euro

Aansprakelijkheidsvorderingen tegen zaakvoerders en bestuurders buiten de curator

Faillissement:

 • vorderingen tot 50.000 euro: 1.000 euro
 • vorderingen boven 50.000 euro: 2.000 euro

Bij recuperatie is een succes fee verschuldigd volgens Bijlage 1 van het K.B. van 26 april 2018 aangaande de kosten en erelonen van insolventiefunctionarissen.

Vereffening

 • advies: 150 euro
 • vorderingen tot 50.000 euro: 1.000 euro
 • vorderingen boven 50.000 euro: 2.000 euro

Bij recuperatie is een succes fee verschuldigd volgens Bijlage 1 van het K.B. van 26 april 2018 aangaande de kosten en erelonen van insolventiefunctionarissen.