Tarieven

Kosten

Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

1. Alle kosten verbonden aan de door de advocaat geleverde diensten zijn inbegrepen in het ereloon.

In tegenstelling tot vele andere advocaten-dienstverleners worden er geen kosten aangerekend onder de vorm van  vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor en specifieke, aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten voor de uitvoering van de door cliënt gevraagde dienstverlening zoals  kosten voor de opening van het dossier of deeldossiers, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoonkosten, verplaatsingskosten, parkeerkosten etc.

2. De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon en zijn onderworpen aan de verschuldigde BTW.

3. Behoudens andersluidende specifieke regeling kiest het kantoor – in de gevallen waar de tussenkomst voor de dienstverlening noodzakelijk is – zelf de gerechtsdeurwaarder of notaris;

4. Voor te maken kosten kan een provisie gevorderd worden en voorgeschoten kosten kunnen door het kantoor onmiddellijk afgerekend worden;

5. De cliënt beschikt steeds over de mogelijkheid om zelf de verschuldigde kosten met de derde te regelen; in dat geval is de cliënt zelf aansprakelijk voor het bekomen van de informatie of dienst;