Borg Moestermans

Borg Moestermans is sedert 1992 advocaat te Antwerpen.

Als curator en vereffenaar is hij gespecialiseerd in het insolventierecht, met bijzondere expertise op het gebied van de bestuursaansprakelijkheid binnen de onderneming.

Voorkeurmateries 
Insolventierecht
Vennootschapsrecht