Algemene voorwaarden

Gebruik website

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

  • De inhoud van de pagina’s van deze website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik.

De gegevens zijn onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.

  • Het gebruik van de website op zich kan niet beschouwd worden als bron van contractvorming; voor elke vorm van dienstprestatie zal een aparte overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt gesloten worden.
  • Er wordt geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie aangeboden op deze website voor een bepaald doel.

De gebruiker erkent dat de verstrekte informatie mogelijk onnauwkeurigheden of fouten bevat.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten wordt uitgesloten in de ruimste mate, zoals toegestaan ​​door de wet.

  • Het gebruik van informatie op deze website geschiedt geheel op eigen risico, met uitsluiting van iedere  aansprakelijkheid.

Reproductie van deze website, met inbegrip van het ontwerp, de lay-out, het zicht, het uiterlijk en de grafische vormgeving is verboden, behalve in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering in schadevergoeding.
  • Voor zover deze website links naar andere websites bevat is er geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website(s).
  • Het gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website, zijn onderworpen aan de Belgische wetten en in geval van geschil zijn de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.