In het kader van een insolventieprocedure

Schuldeiser

Aansprakelijkheidsvorderingen tegen zaakvoerders en bestuurders buiten de curator

FAILLISSEMENT

1. In het kader van een faillissement liggen de vorderingsrechten wegens bestuurdersaansprakelijkheid in principe bij de curator.

De curator is bevoegd om de bestuurders aan te spreken voor collectieve schade die het gevolg is van hun fouten.

Voor individuele schade blijft de vorderingsbevoegdheid evenwel bij de schuldeiser zelf.

Het onderscheid tussen collectieve en individuele schade bestaat hierin dat individuele schade niet louter bestaat in de benadeling van Uw verhaalsrechten als schuldeiser maar in de benadeling van persoonlijke rechten.

Dit is bvb. het geval in volgende omstandigheden: oplichting, contracteren met een onderneming op basis van verkeerde financiële informatie of op een ogenblik dat de vennootschap reeds failliet had moeten worden verklaard.

De ereloontarieven zijn de volgende:

– vorderingen tot 50.000 euro: 1.000 euro
– vorderingen boven 50.000 euro: 2.000 euro

Bij recuperatie is een succes fee verschuldigd volgens Bijlage 1 van het K.B. van 26 april 2018 aangaande de kosten en erelonen van insolventiefunctionarissen.

Bij aansprakelijkheidsvorderingen wordt een correctiecoëfficiënt van 1.2 toegepast bij gunstig resultaat in eerste aanleg en van 1.4 bij gunstig resultaat in graad van beroep (art. 6, § 3 K.B.).

2. Als schuldeiser beschikt U steeds over een afgeleid en individueel vorderingsrecht waardoor U – zeker bij stilzitten van de curator – de bestuurders kan aanspraken in geval van grove fout.

Naast het bewijs van de kennelijk grove fout dient staat deze mogelijkheid ook slechts open ten aanzien van ondernemingen met een gemiddelde omzet van meer dan 620.000 euro.

De ereloontarieven zijn de volgende:

– vorderingen tot 50.000 euro: 1.000 euro
– vorderingen boven 50.000 euro: 2.000 euro

Bij recuperatie is een succes fee verschuldigd volgens Bijlage 1 van het K.B. van 26 april 2018 aangaande de kosten en erelonen van insolventiefunctionarissen.

Bij aansprakelijkheidsvorderingen wordt een correctiecoëfficiënt van 1.2 toegepast bij gunstig resultaat in eerste aanleg en van 1.4 bij gunstig resultaat in graad van beroep (art. 6, § 3 K.B.).

3. Ook voor een aandeelhouder bestaan er in specifieke gevallen mogelijkheden om zich individueel op de bestuurders van de vennootschap te verhalen.

VEREFFENING

Het kantoor verleent bijstand wanneer Uw als schuldeiser te maken krijgt met een vereffening waarbij U meent dat de vorige bestuurders en/of de vereffenaar nalatigheden of fouten begaan hebben.

De ereloontarieven zijn de volgende:

– advies: 150 euro
– vorderingen tot 50.000 euro: 1.000 euro
– vorderingen boven 50.000 euro: 2.000 euro

Bij recuperatie is een succes fee verschuldigd volgens Bijlage 1 van het K.B. van 26 april 2018 aangaande de kosten en erelonen van insolventiefunctionarissen.

Bij aansprakelijkheidsvorderingen wordt een correctiecoëfficiënt van 1.2 toegepast bij gunstig resultaat in eerste aanleg en van 1.4 bij gunstig resultaat in graad van beroep (art. 6, § 3 K.B.).