Onderneming

Of U Uw onderneming wenst te beëindigen dan wel geconfronteerd wordt met financiële problemen, voor elke situatie kan in een oplossing voorzien worden. Met onderneming wordt bedoeld: iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, iedere rechtspersoon (ook VZW's en maatschappen) en iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die een uitkeringsoogmerk heeft en die uitkeringen doet aan haar leden of beheerders.