Vereffening

Ontbinding van rechtswege

Gebeurtenissen die aanleiding geven tot  de ontbinding van rechtswege van de vennootschap zijn:

  • het verstrijken van de duur van de vennootschap, hetgeen uitzonderlijk voorkomt;
  • de verwezenlijking of de onmogelijkheid tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel;
  • het overlijden of faillissement van een aandeelhouder met een intuitu personae- karakter;
  • het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de verhindering van de zaakvoerder;
  • de vereniging van alle aandelen in één hand

OVERLIJDEN

Het overlijden is van belang voor vennootschappen met een intuitu personae-karakter, dit wil zeggen vennootschappen waar de persoon van de aandeelhouder of de zaakvoerder van essentieel belang is.

Het overlijden of het faillissement van de aandeelhouders is van belang bij vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid zoals de maatschap en de tijdelijke handelsvennootschap en bij vennootschappen met een onvolkomen rechtspersoonlijkheid zoals de Vennootschap Onder Firma (V.O.F.) en de Gewone Commanditaire Vennootschap (G.C.V. of Comm.V.), nu deze gebeurtenissen de ontbinding van rechtswege tot gevolg hebben.

Het overlijden van de enige zaakvoerder heeft anderzijds en behoudens andersluidende statutaire regeling de ontbinding van rechtswege van de Vennootschap Onder Firma (V.O.F.), de Gewone Commanditaire Vennootschap (G.C.V. of Comm.V.) en de Commanditaire Vennootschap op Aandelen (Comm. VA) tot gevolg.

Het kantoor verleent bijstand en advies bij de problemen die hiervan het gevolg kunnen zijn.

VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND

De vereniging van alle aandelen in één hand (één persoon is eigenaar van alle aandelen van neen vennootschap) heeft de ontbinding van rechtswege van de vennootschap tot gevolg voor vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en voor de Vennootschap Onder Firma (V.O.F.) en de Gewone Commanditaire Vennootschap (G.C.V. of Comm.V.) alsmede voor de Coöperatieve Vennootschap (C.V.).

Deze regel geldt niet voor de BVBA, de NV en de Comm.VA, waar regularisatietermijnen worden voorzien.

Het kantoor verleent bijstand en advies bij de problemen die hiervan het gevolg kunnen zijn.